Saturday, 9 June 2012

Tatabahasa: Penggunaan Kata Ganti Diri 'Ia'

Sering kali, calon PMR dan SPM menulis ayat-ayat seperti berikut:

=> Saya mempunyai seekor kucing. Ia berwarna hitam.
=> Kambing itu terkejut apabila ia disiram dengan air.
=> Adik saya mempunyai sebuah komputer. Ia berharga RM 3, 690.

Sebenarnya, ayat-ayat di atas kurang tepat dan tidak gramatis. Hal ini demikian kerana: 
=> kata ganti diri hanya digunakan untuk manusia; dan
=> ia merupakan singkatan kata ganti diri dia

Oleh itu, penggunaan ia adalah sama seperti penggunaan dia. Lihat contoh-contoh ayat di bawah:

=> Saya mempunyai seekor kucing. Dia berwarna hitam.
=> Kambing itu terkejut apabila dia disiram dengan air.
=> Adik saya mempunyai sebuah komputer. Dia berharga RM 3, 690.

Bukankah ayat-ayat di atas berbunyi pelik? Oleh itu, jangan gunakan kata ganti diri  ia untuk objek atau perkara lain selain manusia. 

Sepatutnya,

=> Saya mempunyai seekor kucing. Kucing saya berwarna hitam.
=> Kambing itu terkejut apabila disiram dengan air.
=> Adik saya mempunyai sebuah komputer. Komputernya berharga RM 3, 690.

Selamat mencuba!

No comments:

Post a Comment